แผ่น CD R , DVD R

CD R
CD R
Price
Remark
CD-R RIBEST ( 50/Pack )
- แผ่น CD-R RIBEST ( 50/Pack )
- 80min / 700MB
- ความเร็วในการเขียน 2x - 52x
Call
By...
System Hadyai
CD-R HP ( 50/Pack )
- แผ่น CD-R HP ( 50/Pack )
- 80min / 700MB
- ความเร็วในการเขียน 2x - 52x
225
By...
System Hadyai
Princo
Cdr Princo 700 Mb. ( 50/Pack ) , ,
225
By...
System Hadyai
Princo
CD-R PRINCO Printable ( 50/Pack ) , ,
235
By...
System Hadyai
Cdr Sony
- แผ่น Cdr Sony , 700 Mb. 1 Pieces ( White , No Box ) ,
10
By...
System Hadyai
DVD R
DVD R
Price
Remark
DVD+R , DVD-R SONY
DVD+R , DVD-R SONY , ( Box ) , 4.70 GB. , IX - 16X , 1 Piece , ( No Box )
15
By...
System Bangkok
DVD-R RIBEST
- DVD-R RIBEST (50/Pack)
- ประเภท :Write
- ความจุ :4.7GB
- ความเร็วในการเขียน :16x
- จำนวนแผ่น :50 แผ่น
225
By...
System Bangkok
DVD-R Princo
- DVD-R Princo (50/Pack)
- ประเภท :Write
- ความจุ :4.7GB
- ความเร็วในการเขียน :16x
- จำนวนแผ่น :50 แผ่น
235
By...
System Bangkok
DVD-R HP
- DVD-R HP (50/Pack)
- ประเภท :Write
- ความจุ :4.7GB
- ความเร็วในการเขียน :16x
- จำนวนแผ่น :50 แผ่น
Call
By...
System Bangkok
DVD R
DVD R Printable
Price
Remark
DVD-R RIBEST / Printable
- DVD-R RIBEST / Printable (50/Pack)
- ประเภท :Write
- ความจุ :4.7GB
- ความเร็วในการเขียน :16x
- จำนวนแผ่น :50 แผ่น
245
By...
System Bangkok
DVD-R Princo / Printable
- DVD-R Princo / Printable (50/Pack)
- ประเภท :Write
- ความจุ :4.7GB
- ความเร็วในการเขียน :16x
- จำนวนแผ่น :50 แผ่น
245
By...
System Bangkok
DVD-R HP / Printable
- DVD-R HP / Printable (50/Pack)
- ประเภท :Write
- ความจุ :4.7GB
- ความเร็วในการเขียน :16x
- จำนวนแผ่น :50 แผ่น
245
By...
System Bangkok
USB Flash Drive

Chome Songkhla
36 ถ. สระเกษ อ. เมือง สงขลา 90000 , Tel : 074-315553 , 088-788-2959
email : chomesongkhla@hotmail.com